Navigace

Obsah

Kostel

Historie zvonů

V borovnickém chrámu Páně, ale v tom bývalém starém byli mnoho let dva zvony roztlučené. Kolátorníci se usnesli a dali je na svůj náklad v Praze přelít u Karla Bellmana. Jeden velký měl váhy 1508 lb., druhý menší 284 lb., dohromady 1792 lb., při přelévání ubylo zvonoviny 107 ½ lb., zůstalo tedy 1684 ½ lb. Naproti tomu nové zvony váží 1470 lb. a menší 258 lb., v jednom 1728 lb., přidáno tedy zvonoviny 43 ½ lb.

Jedna libra i se mzdou za přelévání 48 kr …. 34 zl 48 kr. , od přelévání za 1684 lb. po 8 kr., to je 224 zl. 36 kr. a od svěcení jejich 2 zl., suma 261 zl. 24 kr., 1 zvon v zakristii za 1 zl 36 kr., 2 zvonky k oltáři po 70 kr. 264 zl. Byla přitom celá výloha dle oučtu p. Bellmanna.

Dne 9ho máje 1839 byli zase přiveženi.

Naproti ním, když se přiváželi, šlo se s procesím a slavnou hudbou až do Kuňovic na pomezy Borovnické kolátory. Tam držel velebný pán Antonín Vambera povzbuzující kázání, po kterém u velikého zástupu přítomného lidu zase s procesym do Borovnice přivezeni a brzy na patřičný místo pověšeni a usazeni byli.

Tyto zvony byly zrekvírovány za druhé světové války.

Dlouhá desetiletí byl ponechán ve věži jen malý zvon – umíráček.

Nové zvony byly objednány, odlity a instalovány teprve při generální opravě kostela v letech 1989 – 1991. Tyto zvony byly odlity firmou paní Ditrichové v Brodku u Přerova.

Ulití zvonů 120.000
elektroinstalace 20.000
Cín po 308 Kč/ kg 79.268
měď 5.800,-
2x ramena a 2x srdce 8.000,-
Zvedání zvonů - jeřáb 1.399,-
Doprava mědi a cínu do Brodku 1.077,-
celkem 235.554,-

 

Svěcení zvonů proběhlo v Borovnici dne 10. listopadu 1991. Světil je pana Josef Kajnek, generální vikář z Hradce Králové, asistoval pana farář Rudolf Vošický z Lukavce. Ladění zvonů: velký zvon „As“, menší zvon „Hes“ (Bé) váha velkého zvonu 620 kg, váha menšího 380 kg.

Větší zvon se jmenuje SVATÁ TROJICE, menší zvon je MARIA.