Navigace

Obsah

Vodovod

Na internetových stránkách obce Borovnice přidána položka "Vodovod" za účelem informování obyvatelstva o:

  • Rozborech vody
  • Plánovaném odečtu vodoměrů
  • Informacích týkajících se vodovodního řadu
  • Důležitých upozornění, plánovaných a neplánovaných odstávkách vody, poruchách

Zprávy